Facebook Pixel Fondatori - Muzeul Antreprenorului

Fondatorii
antreprenoriatului
românesc

Istoria antreprenoriatului autohton nu începe exact de la 1 decembrie 1918, însă ea are un traseu comun cu cel al României Mari. La fel ca statul român, care s-a format și pe ruinele unor imperii vecine dispărute după Primul Război Mondial, unele dintre afacerile cele mai de succes din România interbelică s-au construit pe ruinele unor companii de dinainte de 1918, deținute de cetățeni maghiari sau austrieci. O parte dintre aceste afaceri au dispărut însă odată cu colapsul României, între anii 1938 și 1940.

Susținerea financiară și legislativă de care au beneficiat antreprenorii locali din partea statului român și-a arătat efectele negative în timpul crizei financiare dintre anii 1929 și 1933, ceea ce a însemnat pentru unii sfârșitul activității lor și îndreptarea spre alte domenii profesionale. Pentru a-i ajuta să depășească această dificultate, statul le-a oferit în acei ani de cumpănă mijlo­cul de a se salva, completând astfel politi­ca de credite destinate dezvoltării industriei românești din anii ’20. Antreprenorii români au avut atunci o a doua șansă. Reușita lor a depins însă și de abilitățile lor manageriale, precum și de relația acestora cu regimurile politice care s-au succedat după 1938.

După 23 august 1944, odată cu renașterea speranțelor pentru o Românie democratică, au renăscut și speranțele antreprenorilor români, care au fost însă curând strivite. Din nefericire, naționa­lizarea din iunie 1948 a însemnat sfârși­tul antreprenoriatului românesc pentru următoarele patru decenii, iar unii dintre antreprenorii din România au ajuns în închisoare, în timp ce alții au plecat în exil. Au existat și unii care s-au adaptat regimului comunist.

Contribuția Centrul de Consultanță Istorică la această expoziție s-a bazat, în principal, pe desfășurarea de cercetări în arhivele din București, printre care și cea a Băncii Naționale, precum și în arhivele din județele Dolj și Ilfov, în vederea do­cumentării secțiunii fondatorilor antreprenoriatului românesc, identificarea unor obiecte și documente reprezentative pentru activitatea și parcursul lor profesional. Au fost cercetate 17 fonduri arhivistice și studiate cele mai relevante lucrări de specialitate. Realizarea acestei cercetări și documentări istorice nu ar fi fost posibilă fără ajutorul arhiviștilor și bibliotecarilor, cărora le mulțumim pe această cale.

DUMITRU LĂCĂTUȘU

Istoric, Centrul de Consultanță Istorică, București
Curatorul secțiunii Fondatori

play_icon_1